دسته بندی ها
دسته بندی ها

راه اندازی شبکه های کامپیوتری

برای مشاوره جهت پیکربندی شبکه خود،‌ کافیست با شماره های:

۸۸۳۱۵۳۴۳

۸۸۳۱۵۳۴۴

۸۸۳۲۱۴۳۶

۸۸۳۲۱۴۳۷

تماس بگیرید.

همکاران ما پس از برگزاری یک جلسه ی کاری جهت آشنایی با کار و کسب و نیازهای شما، بهینه ترین طرح را ارائه خواهند کرد.

پس از بررسی و تخمین هزینه و گرفتن تاییدیه شما، نصب شبکه شما انجام خواهد گرفت.